Met 192 cyberincidenten in de media mag 2021 zich een jaar noemen met een stevige groei. Waarbij er in 2020 nog sprake was van 79 en 2019 zelfs van ‘maar’ 41, is de groei in 2021 fors te noemen. Dit is overigens niet geheel tegen verwachting in. Vanuit allerlei berichtgevingen in de media is de teneur: “cybercriminaliteit zit in de lift”.

Hoewel de aantal media vermeldingen van gijzelsoftware (ransomware) in 2021 gestegen is van 17 in 2020 naar 46 in 2021, komen datalekken nog steeds het meest voor. Datalekken met een externe oorzaak stegen van 27 in 2020 naar 70 vermeldingen in 2021. En datalekken met een interne oorzaak stegen van 9 in 2020 naar maar liefst 40 in 2021.

We zullen de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens over 2021 even moeten afwachten of deze groei vooral te maken heeft met meer openheid van zaken, of dat het vooral te maken heeft met een absolute groei in datalekken.

Overheid het meest in de media

De (semi) overheid (Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en andere semi-overheidsinstellingen) is het vaakst in de media terecht gekomen, met totaal 48 cyberincidenten. Dit was in 2020 een aantal van 9. Met 23 gevallen staat de Gezondheids- en welzijnszorg (ziekenhuizen en andere zorgverleners) op de tweede plek, waarbij dat in 2020 nog 11 was. En met een aantal van 28 neemt de branche Informatie en communicatie (Internet, IT en telecom providers en clouddienstverleners) de eerste plek in. In 2020 kwam de branche iets lager uit met 23 vermeldingen in de media

In de grafiek hieronder is ook duidelijk dat de overheid, gezondheidszorg, en ICT in 2020 de top 3 in namen.

Een blik op 2022

Het jaar 2022 begon op 1 januari helaas al gelijk met een datalek vermelding bij een ziekenhuis. Met de groei in populariteit van cybercriminaliteit is de verwachting dat we ook in 2022 meer vermeldingen ten opzichte van 2021 zullen gaan zien. Wij zelf hopen vooral dat een eventuele groei van meer media vermeldingen komt door meer openheid van zaken. Want alleen door het delen van kennis kunnen we van elkaar leren.

Gelukkig wordt de noodzaak van in beweging komen bij meer en meer organisaties duidelijker. Soms ontbreekt het echter nog aan het weten waar te beginnen. Schroom daarom niet om uw ICT partner, dienstverlener, MITE3 Cybersecurity of Maria Genova te benaderen.

We wensen iedereen een veilig en sterk 2022 toe!