Met 168 cyberincidenten in de media mag 2021 zich een jaar noemen met een stevige groei. Waarbij er in 2020 nog sprake was van 71 en 2019 zelfs van ‘maar’ 40, is de groei in 2021 fors te noemen. Dit is overigens niet geheel tegen verwachting in. Vanuit allerlei berichtgevingen in de media is de teneur: “cybercriminaliteit zit in de lift”.

Hoewel de aantal media vermeldingen van gijzelsoftware (ransomware) in 2021 gestegen is van 12 in 2020 naar 31 in 2021, komen datalekken nog steeds het meest voor. Datalekken met een externe oorzaak stegen van 26 in 2020 naar 64 vermeldingen in 2021. En datalekken met een interne oorzaak stegen van 8 in 2020 naar maar liefst 38 in 2021.

We zullen de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens over 2021 even moeten afwachten of deze groei vooral te maken heeft met meer openheid van zaken, of dat het vooral te maken heeft met een absolute groei in datalekken.

Overheid het meest in de media

De (semi) overheid (Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en semi-overheidsinstellingen) is het vaakst in de media terecht gekomen, met totaal 41 cyberincidenten. Dit was in 2020 een aantal van 10. Met 22 gevallen staat de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (ziekenhuizen en andere zorgverleners) op de tweede plek, waarbij dat in 2020 nog 9 was. En met hetzelfde aantal van 22 neemt de branche ICT, Internet en telecommunicatie (Internet en telecom providers en clouddienstverleners) een gedeelde tweede plek in. In 2020 kwam de branche ongeveer op hetzelfde uit met 19 vermeldingen in de media

In de grafiek hieronder is ook duidelijk dat de overheid, gezondheidszorg, ICT en telecommunicatie in 2020 de top 3 in namen.

Een blik op 2022

Het jaar 2022 begon op 1 januari helaas al gelijk met een datalek vermelding bij een ziekenhuis. Met de groei in populariteit van cybercriminaliteit is de verwachting dat we ook in 2022 meer vermeldingen ten opzichte van 2021 zullen gaan zien. Wij zelf hopen vooral dat een eventuele groei van meer media vermeldingen komt door meer openheid van zaken. Want alleen door het delen van kennis kunnen we van elkaar leren.

Gelukkig wordt de noodzaak van in beweging komen bij meer en meer organisaties duidelijker. Soms ontbreekt het echter nog aan het weten waar te beginnen. Schroom daarom niet om uw ICT partner of dienstverlener te benaderen. Mocht u ons nodig hebben, schroom dan niet om met ons in contact te treden. En dat kan en mag via de Tip DataLekt! pagina, of via ons e-mailadres [email protected].

We wensen iedereen een veilig en sterk 2022 toe!