DataLekt is genoemd in de jaarrapport 2021 van SIDN d.d. 14 april 2022.

Cyber-incidents involving data breaches, ransomware and the like are increasingly commonplace. It’s important to understand such incidents, how they occur and what their consequences are. Against that background, MITE3 Cybersecurity started the DataLekt project to provide information about all hacks, data breaches and other cyber-incidents involving Dutch organisations since 2016. The website datalekt.nl was set up for the project in October 2021. The website presents graphical data on the types of incident occurring and their frequency. Articles, quizzes and links to external information sources are also shared to provide organisations, citizens, students, researchers and cyber security specialists with the fullest possible picture. DataLekt supports SIDN Fund’s user empowerment objective and helps to promote awareness and understanding of cyber-incidents, thus preventing more people falling victim.

Hieronder staat de vertaling in het Nederlands.

Cyberincidenten met datalekken, ransomware en dergelijke komen steeds vaker voor. Zijn belangrijk om dergelijke incidenten te begrijpen, hoe ze zich voordoen en wat de gevolgen zijn. Tegen tegen die achtergrond startte MITE3 Cybersecurity het DataLekt-project om informatie over alles te geven hacks, datalekken en andere cyberincidenten met Nederlandse organisaties sinds 2016. De website datalekt.nl is in oktober 2021 voor het project opgericht. De website geeft grafische gegevens over de soorten incidenten die zich voordoen en de frequentie ervan. Artikelen, quizzen en links naar externe informatiebronnen zijn: ook gedeeld om organisaties, burgers, studenten, onderzoekers en cyberbeveiligingsspecialisten te voorzien van een zo volledig mogelijk beeld. DataLekt ondersteunt de doelstelling van het SIDN Fonds user empowerment en helpt om bewustmaking en begrip van cyberincidenten te bevorderen, waardoor wordt voorkomen dat meer mensen het slachtoffer worden.